Litografi

Jag har varit vid Styrsjöbo Stentryck i Leksand och jobbat tillsammans med Eva Gullersbo för att göra litografier. Trevligt att samarbeta då jag annars trycker mina bilder själv på grafiken i Orsa.